menu dblex
3bok
dåd
4bruk
hjul
opus
varp
5hytta
nämnd
volym
6alster
arbete
fabrik
oeuvre
skrift
utgåva
åtgärd
7central
företag
gärning
målning
produkt
8handling
järnbruk
livsverk
mekanism
resultat
skapelse
styrelse
9dagsverke
kollegium
konstverk
maskineri
musikverk
10anläggning
dagsarbete
prestation
produktion
ämbetsverk
11departement
förvaltning
komposition
konstalster
ministerium
skriftspråk
12kraftstation
13författarskap