menu dblex
3god
4blid
gode
huld
5nådig
6förlig
läglig
nådige
tursam
vänlig
7benägen
bevågen
gynnsam
lämplig
8hängiven
9förmånlig
välsinnad
välvillig
10nedlåtande
välbevågen
11fördelaktig
15tillmötesgående