menu dblex
3het
4varm
5ivrig
modig
yster
6hetsig
häftig
livlig
7livfull
8eldfängd
glödande
lättrörd
9brinnande
brännande
hetblodig
ljungande
10förtärande
sangvinisk
varmblodig
11lidelsefull
passionerad
schvungfull
12entusiastisk
16temperamentsfull