menu dblex
3don
4järn
värn
5medel
skydd
sköld
svärd
7arsenal
blasong
militär
trupper
verktyg
8armering
rustning
9beväpning
krigsmakt
riksvapen
tillhygge
truppslag
vapenslag
10adelsvapen
ammunition
vapensköld
11bestyckning
jaktredskap
kännetecken
mordredskap
skyddsmedel
sköldemärke
stridsmedel
12försvarsgren
13försvarsmedel
stridsredskap
14landskapsvapen