menu dblex
5värde
6energi
äkthet
8bärighet
9duglighet
giltighet
10rättskraft
11hjärnenergi