menu dblex
validitet
substantiv
giltighet
laga kraft
rättskraft
bärighet
duglighet
värde
hjärnenergi
energi
psykisk energi

Alla synonymer går att klicka på.