menu dblex
3aga
4gräl
5ovett
skäll
snäsa
6banner
omgång
skrapa
7erinran
snubbor
9moralkaka
reprimand
åthutning
10anmärkning
uppläxning
11tillsägelse
upptuktelse
utskällning
16tillrättavisning