menu dblex
3ans
4hyfs
reda
vett
5fason
skick
6kultur
odling
7elegans
ordning
polityr
8bildning
folkvett
polering
9förfining
förädling
smidighet
10avslipning
uppfostran
11levnadsvett
12civilisation
ordentlighet
umgängesvett