menu dblex
4noga
5exakt
6redbar
sträng
7korrekt
skötsam
8ambitiös
grundlig
minutiös
noggrann
punktlig
9betänksam
försiktig
grannlaga
nogräknad
ordentlig
skrupulös
10förtänksam
ordningsam
11omsorgsfull
plikttrogen
15ansvarsmedveten