menu dblex
3dra
ved
4föra
teak
5plank
virke
6bräder
stoppa
timmer
valnöt
vedträ
7träslag
8bresilja
trävaror
15virkessortiment