menu dblex
4pass
rätt
6frihet
7dispens
8fullmakt
9rättighet
tillstånd
10behörighet
koncession
tillåtelse
11passersedel
privilegium
12bemyndigande
licensavgift
13nyttjanderätt
15tillståndsbevis