menu dblex
3lov
4paus
5ferie
otium
6ferier
fridag
lovdag
7vilodag
vilotid
8fristund
ledighet
semester
9veckoslut
16andhämtningspaus