menu dblex
4arla
bråd
snar
späd
5snabb
6gammal
hastig
vårlig
8förtidig
prematur
tidigare
tidigast
9brådmogen
tidigaste
11morgonfrisk
morgontidig
ålderdomlig
12försigkommen