menu dblex
1ö
3arg
bas
fog
fot
frö
led
låg
rev
rot
yta
4bank
båda
både
bädd
elak
flak
flat
fond
fält
häll
jord
mark
ogin
skäl
skär
stöd
tomt
tunn
5basis
bevis
facil
flack
fäste
källa
kärna
motiv
orsak
ytlig
6botten
början
embryo
grynna
lavett
lumpen
nedrig
område
sockel
stativ
stomme
upphov
vadbar
7element
grunden
grunder
jordmån
jordyta
kitslig
premiss
princip
sanning
själlös
terräng
8argument
bakgrund
förargad
grundval
husgrund
orättvis
postulat
rudiment
substrat
täckning
underlag
ursprung
överdrag
9anledning
berggrund
blindskär
bottenyta
fundament
grunddrag
grundfärg
grundsats
måttstock
piedestal
postament
riktighet
sandrevel
10begynnelse
betingelse
bottenfärg
fakticitet
förflackad
förklaring
grundregel
indikation
lättvindig
motivering
okamratlig
11bottenlager
grundpelare
kvintessens
upprinnelse
12berättigande
förkunskaper
grundbegrepp
okomplicerad
substruktion
underbyggnad
utgångspunkt
13byggnadsplats
förutsättning
grundläggning
14bevekelsegrund
16undervattensbank
undervattensskär
18undervattensklippa
19verklighetsunderlag