menu dblex
4kyla
köld
5apati
6slöhet
spleen
8indolens
stoicism
9håglöshet
10alienation
liknöjdhet
nonchalans
passivitet
sorglöshet
11indifferens
resignation
vårdslöshet