menu dblex
3idé
mål
ord
tro
4ande
plan
5aning
logik
pensé
sinne
tycke
vilja
åsikt
6avsikt
infall
mening
omdöme
tankar
uppsåt
7aforism
begrepp
dessäng
fantasi
förnuft
förslag
hypotes
intryck
8föresats
förmodan
förstånd
stämning
talgdank
tänkande
9antagande
fundering
ingivelse
intellekt
reflexion
tänkesätt
10eftertanke
förmenande
inbillning
konception
meditation
medvetande
tankekraft
11betraktelse
distraktion
funderingar
intelligens
spekulation
uppfattning
övertygelse
12konstruktion
tankeförmåga
13föreställning
koncentration
kontemplation
uppmärksamhet
14fattningsgåvor
idéassociation