menu dblex
3hal
4oren
skev
skör
5dålig
lömsk
orätt
osann
osund
oäkta
skämd
vrång
6falskt
fejkad
listig
lumpen
låtsad
oärlig
perfid
simili
spelad
trolös
7bakslug
förvänd
hycklad
illojal
kattlik
oredlig
oriktig
otrogen
skenbar
sveklig
sviklig
8felaktig
fingerad
färglagd
förskämd
grundlös
gäckande
imaginär
imiterad
inbillad
irrlärig
konstlad
maskerad
obefogad
ogrundad
ohållbar
orättvis
overklig
rävaktig
skärande
svekfull
svulstig
9bedräglig
efterapad
fördärvad
föregiven
förhastad
förljugen
förrädisk
förställd
försåtlig
hycklande
lögnaktig
ohederlig
onaturlig
opålitlig
simulerad
skenfager
skenhelig
skorrande
syntetisk
tvetungad
uppdiktad
10affekterad
apokryfisk
eftergjord
förfalskad
illusorisk
konstgjord
ouppriktig
uppskruvad
överdriven
11artificiell
efterhärmad
hypokritisk
missledande
missvisande
oberättigad
osannfärdig
osolidarisk
sanningslös
12disharmonisk
missljudande
ovederhäftig
understucken
vilseledande
13dubbelbottnad
hopfantiserad
14otillförlitlig
uppkonstruerad