menu dblex
3bra
fix
god
men
rak
seg
tät
4fatt
hård
igen
jämn
stel
styv
5brydd
ehuru
envis
morsk
reell
senig
solid
stark
stint
stram
säker
trygg
6ansatt
befäst
bofast
bunden
fastän
fångad
ganska
gripen
häktad
knuten
koncis
massiv
mycket
nästan
ordnad
sluten
stabil
stadig
sträng
trogen
7bastant
bestämd
fixerad
gedigen
grundad
hållbar
immobil
kompakt
konkret
kraftig
oböjlig
omutlig
orörlig
resolut
stadgad
stående
ständig
trofast
8anhållen
bergfast
energisk
fastlåst
fastsatt
fastsydd
hållfast
konstant
orubblig
orygglig
oslitlig
osviklig
pålitlig
reglerad
reguljär
styvsint
stålsatt
varaktig
väggfast
9beslutsam
bestående
beständig
engagerad
fastgjord
fastrotad
fasttagen
fullmogen
ihållande
klippfast
kraftfull
materiell
obeveklig
ordentlig
ordinarie
osvikligt
permanent
rakryggad
stationär
överlupen
10arresterad
fastbunden
fastställd
grundmurad
hårdnackad
konsekvent
oblidkelig
obönhörlig
oförändrad
oupplöslig
ståndaktig
välgrundad
11beståndande
fastskruvad
målmedveten
regelbunden
12fastsittande
oföränderlig
substantiell
13eftertrycklig
oåterkallelig
reglementerad
stadigvarande
stillastående
14eftertryckligt
16motståndskraftig