menu dblex
4höra
6utreda
utröna
7uppdaga
utspana
8upptäcka
utforska
9efterhöra
undersöka
10tillvarata
11efterforska