menu dblex
3vän
4känd
5famös
given
6ansedd
berömd
erkänd
kamrat
7bekanta
bemärkt
celeber
känning
märklig
omtalad
ryktbar
välkänd
väninna
8beryktad
notorisk
veterlig
9bekanting
offentlig
omvittnad
välbekant
10bekantskap
konnässans
namnkunnig
11framstående
umgängesvän
12framträdande