menu dblex
2
3ske
4möta
5hända
undfå
6drabba
övergå
9tillfogas
tillkomma