menu dblex
7dryghet
9suffisans
10inbilskhet
11självgodhet
12självklokhet
13självsäkerhet
15självförgudande
19självtillräcklighet