menu dblex
2
3gno
gro
slå
4göra
jäsa
älta
5bruka
bulta
jobba
knega
knoga
knåda
kämpa
slava
slita
släpa
träla
verka
6bereda
knäcka
stampa
streta
sträva
7fungera
förädla
operera
8bearbeta
förrätta
nitälska
9kultivera
tillverka
10tjänstgöra
11funktionera