menu dblex
4elak
grav
svår
5stygg
6häftig
malign
7plågsam
8intensiv
smärtsam
9allvarlig
besvärlig
elakartad