menu dblex
4full
helt
5drygt
6mycket
ymnigt
7livligt
riktigt
övernog
8alldeles
fullsatt
11fullkomligt