menu dblex
3dum
5galen
tokig
6avvita
barock
bisarr
löjlig
7befängd
förvänd
grotesk
konstig
ologisk
orimlig
otrolig
sällsam
vettlös
8dåraktig
felaktig
idiotisk
otänkbar
9förflugen
paradoxal
vansinnig
vanvettig
10fantastisk
meningslös
motsägande
oförnuftig
11besynnerlig
14förnuftsvidrig
15förnuftsstridig
självmotsägande