menu dblex
3dom
6straff
10fördömelse
hemsökelse
12bestraffning