menu dblex
3ton
4knep
list
plan
slag
spel
stöt
5påbud
skylt
tusch
6ackord
annons
ansats
bidrag
början
försåt
intrig
plakat
ränker
touche
utgift
7affisch
apanage
upptakt
8attentat
intriger
komplott
livränta
löpsedel
9anvisning
inledning
knackning
stämpling
underhåll
understöd
10allokering
bevillning
intonation
kungörelse
meddelande
tårtbotten
11tilldelning
13anslagsbelopp
16sockerkaksbotten
tillkännagivande