menu dblex
2
3fly
ila
nål
4bita
etsa
fira
kila
klia
käpp
peta
pysa
resa
reta
rusa
spån
såra
tagg
5borra
flisa
fäkta
gadda
hetta
hugga
krypa
kvist
lubba
maska
pinne
pirra
pärta
rista
rymma
skada
skära
smita
speta
stick
stöta
svida
sömma
träda
tända
värka
6avvika
blända
bränna
kvista
pricka
prilla
raffla
sjappa
skjuta
skolka
skubba
slakta
släppa
smärta
spetsa
spinka
splint
spänta
stinga
stoppa
7brodera
förarga
gravera
spillra
stickor
8avtroppa
irritera
maskinsy
splitter
splittra
träflisa
9försvinna
tillverka
10genomborra
tändsticka
11räknesticka
12strumpsticka