menu dblex
2
3gry
ske
4råka
5börja
förmå
gästa
hinna
hända
träda
uppnå
vänta
6anlöpa
besöka
nalkas
stunda
7ankomma
anlända
bringas
förestå
härröra
infalla
inkomma
inträda
talefot
8avancera
försiggå
härflyta
inträffa
9framkomma
framspira
framträda
föranleda
härstamma
10åstadkomma
12skiljetecken