menu dblex
3tät
4sned
yvig
5tjock
yppig
6buskig
dimmig
frodig
lövrik
7berusad
8utgrenad
9omtöcknad
påstruken
skuggande
10omfångsrik
12vittutgrenad
14salongsberusad
överförfriskad