menu dblex
5lägga
6inhysa
7placera
postera
utsätta
8förlägga
10härbärgera