menu dblex
stationera
verb
förlägga
placera
postera
utsätta
härbärgera
lägga
inhysa
befinna sig
vara belägen

Alla synonymer går att klicka på.