menu dblex
4göra
höra
möta
5fylla
hålla
täcka
6iaktta
infria
utföra
7belamra
bönhöra
uträtta
8behärska
bestrida
dominera
fullgöra
iakttaga
motsvara
villfara
9fullborda
realisera
uppfyllas
10effektuera
efterkomma
genomandas
impregnera
tillgodose
verkställa
11förverkliga
genomtränga
tillmötesgå
12implementera
15tillfredsställa