menu dblex
3bål
hus
ras
rot
säd
ätt
4blod
folk
klan
slag
sort
stäv
sätt
5antal
grupp
kader
skaft
slakt
släkt
spira
stock
6familj
mållös
släkte
stjälk
talong
7bestånd
numerär
ordstam
stammen
stängel
8folkslag
folkstam
framstam
härkomst
svarslös
trädstam
9folkgrupp
stamtrupp
10akterskepp
besättning
11grundstomme
härstamning
timmerstock
uppsättning
12arbetsstyrka