menu dblex
5beslå
finna
fånga
gripa
knipa
7avslöja
beträda
8anträffa
ertappat
upptäcka
9uppsnappa
överraska
10överrumpla