menu dblex
3bod
hem
huv
kåk
ätt
4folk
gård
koja
kåpa
lada
logi
stam
torp
5bygge
firma
hydda
länga
skjul
skydd
slott
släkt
stuga
tjäll
uthus
villa
6barack
boning
bostad
byssja
familj
fodral
hemman
hotell
husrum
hybble
höghus
kasern
oväsen
palats
radhus
taffel
7avträde
byggnad
dynasti
egnahem
företag
husfolk
hushåll
komplex
magasin
toalett
8bungalow
byggning
herrgård
hyreshus
härbärge
kungahus
zodiaken
9affärshus
behållare
fastighet
furstehus
fursteätt
hemlighus
kråkslott
skyskrapa
10boningshus
byggnation
handelshus
manbyggnad
stjärnbild
11hyreskasern
överbyggnad
12byggnadsverk
zodiaktecken
13etablissemang
15byggnadskomplex