menu dblex
5övlig
6allmän
använd
brukad
gängse
usuell
vanlig
7gångbar
nyttjad
obligat
rådande
9sedvanlig
10hävdvunnen
vedertagen
11praktiserad
regelmässig
12traditionell
13konventionell