menu dblex
3rea
6rallis
9avyttring
utförande
11försäljning
13bortslumpande
utförsäljning
verkställande
14förverkligande
15prisnedsättning
slutförsäljning
25tillfällighetsförsäljning