menu dblex
4peka
5flisa
kliva
stega
6spjäla
spreta
spänna
sticka
stolpa
7klättra
sträcka
8utspärra
9trästicka