menu dblex
3flå
sår
4ansa
fila
kara
klia
nöta
raka
repa
riva
såra
trål
5boett
dragg
gnaga
gnida
hyvel
hyvla
jämna
karda
krats
ovett
putsa
rafsa
raska
raspa
rensa
rispa
rykta
skada
skala
skava
skura
skära
tadel
6bannor
krafsa
kratsa
kratta
radera
raffla
sickel
skråma
skubba
skudda
stryka
7avputsa
duvning
ratscha
rengöra
skrubba
skyffel
skyffla
tilltal
varning
8skavjärn
trångmål
väghyvel
9avhyvling
fotskrapa
förmaning
moralkaka
näsbränna
raderkniv
reprimand
skrapjärn
skrapkniv
strafftal
åthutning
10admonition
anmärkning
uppläxning
11förebråelse
tillsägelse
upptuktelse
utskällning
13uppsträckning
14straffpredikan
16tillrättavisning