menu dblex
7planlös
10chansartad
godtycklig
tillfällig
11oberäknelig
slumpmässig
14lotteribetonad