menu dblex
3bra
4fast
vida
vitt
5fullt
långt
mycke
mäkta
ytter
6enormt
ganska
mycken
myckna
skarpt
7fasligt
nedrigt
oerhört
ohejdat
riktigt
vådligt
väldigt
ytterst
8särdeles
tämligen
våldsamt
9ansenligt
betydligt
högeligen
kolossalt
ofantligt
storligen
10mångahanda
övermåttan
11synnerligen
12obeskrivligt