menu dblex
3art
fas
pli
ras
sed
typ
4drag
mall
plåt
slag
sort
stil
trim
växt
5block
degel
docka
dräkt
fason
figur
genre
kloss
lägel
manér
metod
skick
snitt
stock
vigör
yttre
6daning
format
former
kokill
kondis
linjer
matris
modell
prägel
ritual
statur
stomme
system
7bakform
byggnad
gestalt
lydelse
mönster
ordalag
ordform
ordning
skapnad
skepnad
variant
version
8bildning
formulär
gjutform
konturer
schablon
struktur
stöpning
substans
utseende
varietet
9anordning
fasonjärn
kapacitet
kondition
ställning
tillstånd
utförande
10avfattning
formflaska
utformning
ytbildning
11disposition
formgivning
formulering
gestaltning
ordalydelse
stilisering
12beskaffenhet
böjningsform
porslinsform
13konfiguration
14sällskapsskick
umgängesregler
18prestationsförmåga
21aggregationstillstånd