menu dblex
3art
ras
ätt
4folk
slag
sort
stam
5genre
genus
klass
släkt
6avföda
familj
7släktet
8släktled
9mansålder
10generation
13efterkommande