menu dblex
3god
4idog
rapp
rask
5aktiv
flink
ivrig
rivig
vaken
6duglig
duktig
flitig
huslig
livlig
nitisk
rörlig
7ihärdig
rastlös
rivande
ruschig
skötsam
verksam
8ambitiös
arbetsam
drivande
dynamisk
energisk
intensiv
rutschig
strävsam
10dådkraftig
företagsam
tilltagsen
12initiativrik
14uppåtsträvande
15framåtsträvande
handlingsduglig
16handlingskraftig