menu dblex
2ha
3ism
lär
öva
4böra
kurs
leda
lära
mäss
smak
ämna
ärna
5anses
krets
kunna
menas
metod
måste
parti
plugg
skall
sägas
teori
torde
träna
tänka
vilja
6fostra
gallra
lyceum
nödgas
påstås
skolan
system
uppöva
7doktrin
dressyr
fostran
lärobok
pension
skolhus
träning
utbilda
8dressera
fastkila
internat
lärokurs
lärosäte
läroverk
ridkonst
riktning
skolgång
skolning
9gymnasium
instruera
skollokal
skolväsen
tänkesätt
undervisa
uppfostra
10bekännelse
omplantera
seminarium
uppfostran
utbildning
11handledning
hästdressyr
läroanstalt
skolbyggnad
12disciplinera
flickpension
förberedelse
meningsgrupp
perennodling
smakriktning
underbyggnad
undervisning
13konstriktning
14konservatorium
15handelsträdgård
16bildningsanstalt
18utbildningsanstalt
20undervisningsanstalt