menu dblex
5drift
motiv
6impuls
näring
sporre
7retelse
retning
8påverkan
stimulus
väckelse
9drivkraft
initiativ
stimulans
tjuskraft
10drivfjäder
incitament
motivation
uppmuntran
11provokation
tillskyndan
13tillskyndelse
14dragningskraft