menu dblex
4klok
slug
5kvick
skarp
vaken
6fyndig
klipsk
listig
logisk
skärpt
slipad
vettig
7begåvad
klyftig
sinnrik
8finurlig
påhittig
skicklig
snillrik
9genialisk
klartänkt
10djupgående
djupsinnig
salomonisk
skarptänkt
snabbtänkt
11intelligent
inträngande
omdömesgill
12djupborrande
13genomsläpplig
14genomträngande
uppfinningsrik