menu dblex
3gök
pir
4besk
dagg
dram
glas
hela
hutt
järn
kask
klar
knas
krök
slät
spik
tagg
ters
5borre
borst
drink
halva
knorr
kvint
nubbe
pärla
snaps
6bläcka
bägare
droppe
ekorre
geting
jamare
knaber
körare
lusing
susare
tuting
7dämpare
gnagare
hersing
höjdare
kallsup
8bländare
brännvin
klämtare
sinkadus
trallare
tröstare
9dragnagel
färdknäpp
styrketår
10fingerborg
ollonborre
sängfösare
11aptitretare
knäppuppare
luddrensare
magborstare
12kolokvintare
återställare
13pilleknarkare
tankeställare